<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=9535900;type=brand0;cat=micro0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;ord=1;num=1?" " width="" 1"" height="" alt="" "">
Request a Demo

  Биологичната технология Indigo®

  Какво ще кажете, ако микробите могат да помогнат на растенията сами да се защитават?

  От създаването си Indigo Ag е на чело на научните иновации. Ние прилагаме силата на микробиологията, машинното обучение и дигиталните технологии, за да направим селското стопанство по-продуктивно, рентабилно и устойчиво.

  Макар че целите ни са амбициозни и мислим мащабно, започваме с малкото – на микроскопично ниво. Екипът на Indigo Biologicals отсява силните и процъфтяващи растения сред други такива по цялата земно кълбо, за да открие микроорганизмите с най-положително влияние върху здравето и добива на земеделските култури. Тези “оцеляващи” растения се предполага, че имат микробно предимство на местата, където са изложени на значителен стрес.

  Учените на Indigo изолират и идентифицират в лабораторни условия бактериите и гъбичките в тези растения, които се предполага, че са ги направили издържливи в неблагоприятни условия и срещу вредители. След това тези изцяло естествени микроби се комбинират в щателно разработена формула за употреба в конвенционалните препарати за семена, където нашето предложение, продуктът biotrinsic®, покрива семената. Тъй като микроорганизмите, които използваме, са стриктно тествани и подбрани посредством химията на семената, методите на засаждане и стратегиите за обгрижване на растенията, доставчиците на семена и земеделските производители могат да следват инструкциите за употреба от Indigo и безпроблемно да комбинират продуктите на Indigo с техните управленски практики. Тъй като сме направили значителни инвестиции по отношение на трайност и срок на годност, третираните с биологичната технология на Indigo®семена ще запазят жизнеспособността и ефикасността си в периода между закупуването и засаждането – дори след седмици в склада на стопанството.

  Биологичната технология
  Indigo®

  Колекцията от полезни микроби на Indigo има способността да защитава земеделските култури от почти всякакъв възможен абиотичен стрес – от екстремни температури и недостиг на вода до почви с дефицит на хранителни вещества. Като подпомагат защитата на растенията в неблагоприятни условия и подобряват усвояването им на вещества, микробите в колекцията Indigo's biotrinsic имат потенциала да подобрят добивите при намалени вложения.

   

  Какво отличава нашето портфолио от биологични продукти

  С портфолиото ни от земеделски култури ние се стремим към постигането на възможно най-добрите резултати. Лабораторните тестове и ограничените пилотни изпитания сами по себе си не са достатъчни за постигането на нашите високи стандарти, ето защо работим в тандем със земеделските производители за оценяване на нашите методи на обработка на семената в реални условия и търговска среда. Ние също имаме щастието да работим и да си партнираме с някои от най-ярките умове в бизнеса – научни съветници, изследователски институти и други съмишленици с десетилетия опит в микробиологията, за да затвърдим позициите на нашите продукти.

  indigo_biological_science_web_2021

   


  Каква е нашата цел

  В предходните десетилетия селскостопанската производителност значително се повиши с появата на нови техники за отглеждане, синтетични торове, протоколи и други индустриални технологии. Но от тогава до днес този растеж е спрял и продуктивността е на същото ниво. Вместо да използваме традиционен подход към индустрията, ние се фокусираме върху подсилване на растенията срещу натиска на околната среда и вредителите, които не позволяват потенциалното удвояване или дори утрояване на реколтата в световен мащаб. Това е визията за бъдещето на Indigo. Микроб по микроб, ние се стремим да надминем тавана на производителност и да вдигнем летвата за по-доходоносно земеделие.

  С какво се различава обработката на семена с biotrinsic®: нашите микроби

  За повече информация

  Биологични продукти