Request a Demo

  За Indigo Ag

  Indigo прилага науката и технологиите за подобряване на устойчивостта и рентабилността в селскостопанската индустрия.

  Нашата мисия

  Подкрепа на земеделските производители за устойчиво изхранване на планетата чрез използване на природата.

  От 2013 година ние работим върху иновативни начини за стимулиране на устойчивост и рентабилност в земеделието чрез науката и технологиите. В съответствие с нашата мисията, фокусът ни е върху четири ключови принципа:

  • Подпомагане на земеделските производители да подобрят доходите си и здравето на почвата
  • Подобряване на количеството, качеството и проследяване на достъпните за потребителите храни
  • Защита на околната среда чрез намаляване и премахване на вредните парникови газове от атмосферата и насърчаване на устойчиви практики за управление на земята
  • Създаване на стойност в дългосрочен план за участниците в процеса
  Фондация Indigo

  Основана на хипотезата, че микробите могат да предпазят растенията от промените в климата

  Odkrycie to stało się podstawą naszej misji wykorzystania mocy natury celem wsparcia rolników w zrównoważonym wyżywieniu populacji i rozszerzaniu oferty produktów.  Нашата компания е създадена въз основа на откритието, че микробите вътре и около растенията имат потенциала да подобрят драстично устойчивостта на земеделските култури, когато са изложени на стрес (включително суша, горещина, студ и патогенни бактерии, гъбички и насекоми) и да осигурим устойчиви начини за подобряване на добива от земеделските култури в условията на климатични промени.

  Този фундамент стои в основата на нашата мисия да боравим с природата в подкрепа на земеделските производители да хранят устойчиво планетата и непрекъснато да разширяват продуктовите предложения.

  Каква дейност развива нашата компания

  Разработили сме интегрирана бизнес платформа, която позволява на земеделските производители и останалите участници в селскостопанската индустрия да усвояват и печелят от възможностите за устойчивост. Основните ни биологични и дигитални продукти в рамките на тази платформа – Carbon, biotrinsic ® и Market+™ – се интегрират във веригата на доставки, за да оптимизират начина, по който се произвеждат, добиват и разпространяват земеделските култури със световно значение.

  Статистика

  Nature-Farming - Farming - farming-barn-1
  8 M
  глобални
  акра отпечатък
  Nature-Farming - Farming - farming-wheat
  ~ 133 K
  издадени
  kredytów węglowych
  Farmer
  300 +
  световни търговски партньора
  Icone_lavoura
  25
  търговски биологични продукта
  IND_globe_icon-1
  9
  страни
  Визия и цел

  “Позитивна планетата”, устойчиво земеделие

  Земеделието може да бъде едно от най-бързите и надеждни решения за промяната на климата. Ние сме инициатори на ново движение, “Позитивна планета”: решения, които се простират отвъд намаляването на щетите върху климата, за активно възстановяване на щетите чрез релевантно отстраняване на въглерода от атмосферата.

   

  Нашата визия е да отключим потенциала на земеделието чрез изработването на релевантни решения за разрешаване на неотложни проблеми на земеделските производители и агробизнеса и да отговорим на изискванията на корпорациите за устойчиви решения. Тези решения са допълнение към съществуващата стокова система и правят дейността на земеделските производители по-печеливша към днешна дата и по-устойчива във финансово и екологично отношение в дългосрочен план.

  НАШАТА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

  Солидно подкрепени от науката и технологиите

  През годините сме направили значителни инвестиции за проучване и разработки на почви, земеделски култури, данни, геопространствените науки и микробиология.Благодарение на този подход изградихме сериозна научна експертиза и надеждна технология, на които е базирана нашата интегрирана бизнес платформа.
  Нашата култура

  Разрастваща се общност на база ценности

  Нашите изконни ценности и споделена мисия ни помагат да РАСТЕМ като организация и като хора.

  Indigo е в уникалната позиция да си партнира със заинтересованите страни в цялата селскостопанска екосистема, да развива индустрията в посока на по-голяма ефективност и полза за планетата. Indigo има ръководна роля за насърчаване на технологиите, които подобряват доходите в стопанството, отговаря и на нарастващото желание на потребителите за нисковъглеродна, по-здравословна храна и фибри.

  Dean Banks, Рон Ховсепиан, Изпълнителен директор & Президент на Indigo

  За повече информация

  Indigo биологични продукти

  Indigo наука